Produkty a služby

Lízing

Je prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí na základe lízingovej zmluvy medzi prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou) a nájomcom (klientom), pričom výška vlastných zdrojov (akontácia) je stanovená podľa schválených podmienok.

Výhody:

  • šetrí likvidné prostriedky, nakoľko splátky za prenájom sú platené postupne a zvyšné finančné prostriedky môže klient využiť na iné účely a neviaže prevádzkový kapitál
  • umožňuje dosiahnuť príjmy z financovaného predmetu ešte pred nadobudnutím predmetu do svojho majetku (t.j. počas doby nájmu)