Produkty a služby

Operatívny lízing

Je krátkodobý až strednodobý prenájom. Zmluva o financovaní neobsahuje pre nájomcu prednostné právo kúpy predmetu. Po uplynutí doby financovania zostáva predmet vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Podstatou operatívneho lízingu je teda používanie prenajatej veci, nie jej získanie.

Výhody:

  • spravidla 0% akontácia (nižšie nároky na Cash Flow)
  • možnosť voľby doby prenájmu
  • splátky len z amortizovanej časti hodnoty vozidla
  • daňovo uznateľné náklady
  • „mimo súvahové" financovanie