Produkty a služby

Účelový úver

Je forma obstarania investície podobná bankovému úveru. Klientovi je poskytnutý úver na nákup účelu (predmetu financovania), pričom sa klient finančne podieľa na kúpe účelu u predajcu v určitej výške (akontácie) podľa schválených podmienok.

Výhody:

  • nájomca je ekonomickým vlastníkom predmetu financovania od začiatku trvania zmluvného vzťahu
  • doba financovania môže byť v rozpätí od 6 do 60 mesiacov, nakoľko pri úvere nie je zákonom limitovaná
  • možnosť predčasne vyplatiť úver v ľubovoľnom termíne